Toiminta

Perhekotimme koko mahdollistaa lasten ja vanhempien välisten kiintymyssuhteiden syntymisen. Apunamme arjen pyörteissä on tällä hetkellä yksi osa-aikainen työntekijä (sosionomi AMK). 

Perhekotivanhempien osaamista ja ammattitaitoa vahvistetaan ja ylläpidetään säännöllisen työnohjauksen, koulutuksien ja vertaistapaamisten avulla. Perhekotivanhempina olemme sitoutuneet vahvaan läsnäoloon lasten arjessa. 

Perhekodin lemmikkeinä on tällä hetkellä akvaariollinen kaloja.

Toimintamme laadun ja lapsen kehityksen varmistamiseksi seuraamme ja arvioimme jatkuvasti lapsilta, vanhemmilta ja yhteistyötahoilta saatua palautetta ja suuntaamme toimintaa sen mukaisesti. 

Perhekodissamme ei käytetä alkoholia eikä tupakoida.